นโยบายการปฏิบัติงาน

พล.ต.ท.ณัฐ  สิงห์อุดม

ผบช.ตชด.

 

สาร ผบช.ตชด.

 

ช่องทางการแจ้งข่าวสาร
หากพบ เบาะแส เกี่ยวกับการกระทำที่หมิ่นสถาบันฯ
แจ้ง กก.ตชด.21 74 หมู่ 20 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร 044042038 ต่อ 2123
หรือ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
อาคาร B ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.10210
โทร 02-142-2555-60 

 
เตือนภัยออนไลน์ ศูนย์ PCT ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ Police Cyber Taskforce รับผิดชอบคดีออนไลน์ ทั่วประเทศ แชร์ลูกโซ่ โรแมนซ์สแกม เมลฟิชชิ่ง หลอกขาย หลอกซื้อของออนไลน์ พนันออนไลน์ เงินกู้นอกระบบ

 

 

หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ความดีที่คุณทำได้

ประวัติหน่วย

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย

(ฉบับที่ 14) ปีพุทธศักราช 2529
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 5 เล่มที่ 103 ตอนที่ 176 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2529 มีผลบังคับใช้แต่วันที่ 12 ธันวาคม 2529 เป็นต้นไป
และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ได้ลงประจำวันเปิดที่ทำการตามประจำวัน
ข้อที่ 1 วันที่ 12 ธันวาคม 2529 เวลา 00.01 นาฬิกา ตามคำสั่งของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยเปิดทำการครั้งแรก ณ ที่ทำการชั่วคราว
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 217 บ้านกังแอน (ยูบี 291179) ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

เหตุผลในการจัดตั้ง(สถานการณ์)

เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ รับผิดชอบของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 3 (เดิม) นั้น ทั้งสถานการณ์ภายในประเทศและสถานการณ์ภายนอกประเทศ มีผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ กล่าวคือ สถานการณ์ภายในประเทศนั้น ถึงแม้ว่า ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จะมีการมอบตัวต่อทางรัฐบาล ก็ตามแต่มีบางส่วนที่ยังไม่ยอมมอบตัวและยังมีการเคลื่อนไหวในลักษณะปิดลับอย่างต่อเนื่อง รอคอยเวลาและเงื่อนไขเพื่อพลิกสถานการปฏิวัติต่อไป สำหรับส่วนที่ออกมามอบตัวนั้น ยังยึดหลักว่า " หนึ่งมอบ สองไม่ " ซึ่งหมายถึง มอบตัวแต่ไม่มอบใจไม่มอบอาวุธสำหรับสถานการณ์ภายนอกประเทศนั้น โดยเฉพาะสถานการณ์การสู้รบในกัมพูชา ระหว่างเขมร 3 ฝ่าย กับฝายเวียดนาม/เฮงสัมริน ซึ่งมีโซเวียตรัสเซียให้การสนับสนุน ซึ่งการสู้รบนั้นในบางครั้งได้มีการรุกล้ำอธิปไตยทางดินแดนของไทย ทำให้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดน

ได้รับความเสียหายใน 

บางส่วนจากสถานการณ์ การสู้รบดังกล่าว ทำให้เกิดมีการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ของประชาชนชาวกัมพูชา ตลอดจนมีการลักลอบค้าสินค้าหลบหนีภาษี และอาวุธสงครามอยู่บ่อยครั้ง

พื้นที่รับผิดชอบโดยทั่วไป 

 1. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ในส่วนของ อำเภอสังขะ อำเภอบัวเชด อำเภอศีขรภูมิอำเภอศรีณรงค์อำเภอโนนนารายณ์, อำเภอสำโรงทาบ อำเภอรัตนบุรี อำเภอลำดวน 
 2. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 215 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งจังหวัด และพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอนางรองอำเภอโนนสุวรรณ อำเภอโนนดินแดง อำเภอละหารทราย อำเภอหนองหงส์ อำเภอชำนิ
  อำเภอลำปลายมาศ
  อำเภอหนองกี่ อำเภอปะคำ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 3. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 216 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนของ อำเภอประโคนชัย อำเภอบ้านกรวด  อำเภอกระสัง อำเภอสตึก อำเภอพุทไธสง   อำเภอนาโพธิ์อำเภอบ้านด่านอำเภอพลับพลาชัย
  อำเภอห้วยราช อำเภอคูเมือง และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
   
 4. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 217 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ในส่วนของอำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอปราสาท อำเภอกาบเชิง อำเภอจอมพระ อำเภอท่าตูม อำเภอชุมพลบุรีอำเภอเขวาสินรินทร์อำเภอสนม และกิ่งอำเภอพนมดงรัก

 

พ.ต.อ.ปาริชาติ   บรรจงปรุ
ผกก.ตชด.21

หน่วย ตชด.

 

จากเมล็ดกาแฟบนดอย จนกลายมาเป็นกาแฟหอมกรุ่นในมือคุณ สมาคมแม่บ้านตำรวจ ดีใจได้ที่นำกาแฟคุณภาพดีจากบ้านสามหมื่น จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ทุกท่านได้ลิ้มลองรสชาติ ณ ร้านกาแฟ ปันรักษ์ คาเฟ่ สาขาแรก ณ บช.ตชด. พหลโยธิน

Flag Counter