นโยบายการปฏิบัติงาน

พล.ต.ท.ณัฐ  สิงห์อุดม

ผบช.ตชด.

 

สาร ผบช.ตชด.

 

ช่องทางการแจ้งข่าวสาร
หากพบ เบาะแส เกี่ยวกับการกระทำที่หมิ่นสถาบันฯ
แจ้ง กก.ตชด.21 74 หมู่ 20 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร 044042038 ต่อ 2123
หรือ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
อาคาร B ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.10210
โทร 02-142-2555-60 

 
เตือนภัยออนไลน์ ศูนย์ PCT ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ Police Cyber Taskforce รับผิดชอบคดีออนไลน์ ทั่วประเทศ แชร์ลูกโซ่ โรแมนซ์สแกม เมลฟิชชิ่ง หลอกขาย หลอกซื้อของออนไลน์ พนันออนไลน์ เงินกู้นอกระบบ

 

 

หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ความดีที่คุณทำได้

ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 215 เปิดจุดตรวจเส้นทางสายยุทธศาสตร์
แนวชายแดนไทย-กัมพูชา เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 ดร.กิติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฝ่ายกิจการชายแดน สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดจุดตรวจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 215 ที่บริเวณจุดตรวจเส้นทางสุริยะวิถี บ้านราษฎร์รักแดน ม.9 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติภารกิจป้องกันและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ป้องกันปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติด การตัดไม้ทำลายป่า การหลบหนีเข้าเมือง การค้าอาวุธสงคราม ลักลอบหลบหนีศุลกากร การโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ข้ามแดน ตลอดจนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสำคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อีกทั้งเป็นการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558
 
 
 
 
 
 

 

พ.ต.อ.ปาริชาติ   บรรจงปรุ
ผกก.ตชด.21

หน่วย ตชด.

 

จากเมล็ดกาแฟบนดอย จนกลายมาเป็นกาแฟหอมกรุ่นในมือคุณ สมาคมแม่บ้านตำรวจ ดีใจได้ที่นำกาแฟคุณภาพดีจากบ้านสามหมื่น จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ทุกท่านได้ลิ้มลองรสชาติ ณ ร้านกาแฟ ปันรักษ์ คาเฟ่ สาขาแรก ณ บช.ตชด. พหลโยธิน

Flag Counter