ลิงค์หน่วยข้างเคียง

1. กองบังคับการอำนวยการ
* ฝ่ายอำนวยการ 1
* ฝ่ายอำนวยการ 2
* ฝ่ายอำนวยการ 3
* ฝ่ายอำนวยการ 4
* ฝ่ายอำนวยการ 5
* ฝ่ายอำนวยการ 6
* ฝ่ายอำนวยการ 7
* ฝ่ายอำนวยการ 8
2. กองบังคับการสนับสนุน
* ฝ่ายสนับสนุน 1
* ฝ่ายสนับสนุน 2
* ฝ่ายสนับสนุน 3
* ฝ่ายสนับสนุน 4
* buy propecia ฝ่ายสนับสนุน 5
3. กองบังคับการฝึกพิเศษ
* กองกำกับการ 1
* กองกำกับการ 2
* กองกำกับการ 3
* กองกำกับการ 4
* กองกำกับการ 5
* กองกำกับการ 6
* กองกำกับการ 7
* กองกำกับการ 8
* กองกำกับการ 9
* ศูนย์ฝึกสุนัก
4. กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
* กองกำกับการ 1
* กองกำกับการ 2
* กองกำกับการ 3
* กองกำกับการ 4
* กองกำกับการ 5
5. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1
* กองกำกับการตำรวจตระวเวนชายแดนที่ 11
* กองกำกับการตำรวจตระวเวนชายแดนที่ 12
* กองกำกับการตำรวจตระวเวนชายแดนที่ 13
* กองกำกับการตำรวจตระวเวนชายแดนที่ 14
6. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2
* กองกำกับการตำรวจตระวเวนชายแดนที่ 21
* กองกำกับการตำรวจตระวเวนชายแดนที่ 22
* กองกำกับการตำรวจตระวเวนชายแดนที่ 23
* กองกำกับการตำรวจตระวเวนชายแดนที่ 24
7. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3
* กองกำกับการตำรวจตระวเวนชายแดนที่ 31
* กองกำกับการตำรวจตระวเวนชายแดนที่ 32
* กองกำกับการตำรวจตระวเวนชายแดนที่ 33
กองกำกับการตำรวจตระวเวนชายแดนที่ 34
8. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4
* กองกำกับการตำรวจตระวเวนชายแดนที่ 41
* กองกำกับการตำรวจตระวเวนชายแดนที่ 42
* กองกำกับการตำรวจตระวเวนชายแดนที่ 43
* กองกำกับการตำรวจตระวเวนชายแดนที่ 44
9. ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (ห้วยทราย)

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโรงเลื่อย
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกป่าจิก
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโพธิ์ทอง

 

Share

งานแผนงานและงบประมาณ

งานส่งกำลังบำรุง

งานการเงิน

ฉก.ตชด.21

งานธุรการกำลังพล

นโยบายการปฏิบัติงาน ผบช.ตชด.ประจำปี 2562

ที่ตั้ง กก.ตชด.21

QR CODE WEB

ท่านสามารถสแกนบาร์โค้ด(QR buy levitra online CODE )
เข้าเว็บไซต์ กก.ตชด.21
ผ่านมือถือได้นะครับ

แผนผังเว็บไซต์(sitemap)

ตู้ ปณ.กก.ตชด.21

เพื่อรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร


โรงเรียน buy kamagra ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.21

ประกาศ รร.ตชด

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนศิษย์เก่า รร.ตชด
 2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนศิษย์เก่า รร.ตชด.2558
 3. ประกาศผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ ศิษย์เก่า รร.ตชด.2558
 4. ประกาศ วัน เวลา ตรวจร่างกาย
 5. ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่า รร.ตชด.ปี 2558
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนศิษย์เก่า รร.ตชด ประจำปี 2559
 7. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนศิษย์เก่า รร.ตชด.ประจำปี 2559
 8. ประกาศสอบสัมภาษณ์ ศิษย์เก่าประจำปี 2559
 9. การตรวจร่างกายศิษย์เก่า รร.ตชด.ประจำปี 2559
 10. ประกาศผลสอบศิษย์เก่า รร.ตชด.บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ 2559
 11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นคณุจ้างสอน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก 2560

 

ตราสัญลักษณ์60ปี ตชด.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ความหมายตราสัญลักษณ์60ปี ตชด.

หน่วยในสังกัด

ช่องทางการแจ้งข่าวสาร

ช่องทางการแจ้งข่าวสาร
หากพบ priligy online เบาะแส เกี่ยวกับการกระทำที่หมิ่นสถาบันฯ
แจ้ง กก.ตชด.21 74 หมู่ 20 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร clomid online 044042038 ต่อ 2123
หรือ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
อาคาร buy clomid B ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.10210
โทร 02-142-2555-60

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

ข่าวสอบราคาต่างๆและประกาศต่างๆ

เข้าสู่ระบบ(สมาชิก)

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

Flag Counter

นโยบายบริหารราชการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

นโยบายบริหารราชการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Joomla Tutorials for Beginners