โครงสร้างหน่วยงานผู้บริหารอำนาจหน้าที่

 

  

พ.ต.อ.ปรัชญ์   สุนทรพิมล
ผกก.ตชด.๒๑

 


พ.ต.ท.มนต์ไชย   สุธรรมวรไชย
รอง ผกก.ตชด.๒๑(๑)
รองผู้กำกับการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ ใช้อักษรย่อว่า " รอง ผกก.ตชด.๒๑(๑) "
รับผิดชอบควบคุม กำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทน  ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๒๑ 
 ในงานกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๑, กิจการพลเรือน, งานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน, ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสพภัยและบรรเทาภัย, ศูนย์ประชาสัมพันธ์, ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านที่ ๒๑ (ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครราชสีมา, สุรินทร์, บุรีรัมย์,และชัยภูมิ)โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, งานวิทยุกระจายเสียงตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ที่สนุบสนุนให้เกิดความสมบูรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานโครงการ,
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๒
(ยกเว้นงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน)และ
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๓

 

 

พ.ต.ท.ประสพโชค  จันทราเรืองฤทธิ์
รอง ผกก.ตชด.๒๑(๒)
รองผู้กำกับการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ ใช้อักษรย่อว่า " รอง ผกก.ตชด.๒๑(๒) "
รับผิดชอบควบคุม กำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทน  ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๒๑
ในงานส่งกำลังบำรุง, งานการเงิน, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๒
เฉพาะงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน, งานบริการด้านการศึกษา,
โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ,
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๔ และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๕ 

 

 

 
รอง ผกก.ตชด.๒๑(๓)

รองผู้กำกับการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ ใช้อักษรย่อว่า " รอง ผกก.ตชด.๒๑(๓) "
รับผิดชอบควบคุม กำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทน  ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๒๑
ในงานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ, งานการข่าว, งานแผนงานและงบประมาณ,
หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ,
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑,
กลุุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๒๑๖, 
และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๒๑๗


 

 

Share

งานแผนงานและงบประมาณ

งานส่งกำลังบำรุง

งานการเงิน

ฉก.ตชด.21

งานธุรการกำลังพล

นโยบายการปฏิบัติงาน ผบช.ตชด.ประจำปี 2563

ที่ตั้ง กก.ตชด.21

QR levitra online CODE WEB

ท่านสามารถสแกนบาร์โค้ด(QR propecia online CODE )
เข้าเว็บไซต์ กก.ตชด.21
ผ่านมือถือได้นะครับ

แผนผังเว็บไซต์(sitemap)

ตู้ ปณ.กก.ตชด.21

เพื่อรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร


โรงเรียน ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.21

ประกาศ รร.ตชด

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนศิษย์เก่า รร.ตชด
 2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนศิษย์เก่า รร.ตชด.2558
 3. ประกาศผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ ศิษย์เก่า รร.ตชด.2558
 4. ประกาศ วัน เวลา ตรวจร่างกาย
 5. ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่า รร.ตชด.ปี 2558
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนศิษย์เก่า รร.ตชด ประจำปี 2559
 7. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนศิษย์เก่า รร.ตชด.ประจำปี 2559
 8. ประกาศสอบสัมภาษณ์ ศิษย์เก่าประจำปี 2559
 9. การตรวจร่างกายศิษย์เก่า รร.ตชด.ประจำปี 2559
 10. ประกาศผลสอบศิษย์เก่า รร.ตชด.บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ 2559
 11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นคณุจ้างสอน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก 2560

 

ตราสัญลักษณ์60ปี ตชด.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ความหมายตราสัญลักษณ์60ปี ตชด.

หน่วยในสังกัด

ช่องทางการแจ้งข่าวสาร

ช่องทางการแจ้งข่าวสาร
หากพบ buy clomid online เบาะแส เกี่ยวกับการกระทำที่หมิ่นสถาบันฯ
แจ้ง buy priligy online กก.ตชด.21 74 หมู่ 20 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร buy kamagra online 044042038 ต่อ 2123
หรือ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
อาคาร B ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.10210
โทร 02-142-2555-60

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

ข่าวสอบราคาต่างๆและประกาศต่างๆ

 1. สอบราคาก่อสร้างบ้านพักครูห้องส้มชาย-หญิง
  และปรับปรุงห้องเรียนพร้อมระบบคอมพิวเตอร์
 2. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร
 3. ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
 4. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21
 5. ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลังพลาธิการ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21
 6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ระดับกองร้อย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214
 7. ประกาศรับสมัคร ครูจ้างสอน (ผดด.)ประจำ ร.ร ตชด.บ้านโคกแสลง ประจำปีงบประมาณ 2559
 8. ประกวดราคาเรือนแถวชั้นประทวน 2559    
 9. ประกาศ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๖

 

 

เข้าสู่ระบบ(สมาชิก)

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

Flag Counter

นโยบายบริหารราชการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

นโยบายบริหารราชการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Joomla Tutorials for Beginners