โครงสร้างหน่วยงานผู้บริหารอำนาจหน้าที่

 

 

ผกก.ตชด.๒๑

 
พันตำรวจโท พชรพล พรมตวง
รอง ผกก.ตชด.๒๑(๑)

                                                       

ใช้อักษรย่อว่า " รอง ผกก.ตชด.๒๑ ( ๑) " รับผิดชอบควบคุม กำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทน ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชานแดนที่ ๒๑
ในงานจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริและกิจการพลเรือน, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๒, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๔, และ
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๗
 พันตำรวจโท จอมภพ   เสียงเพราะ
รอง ผกก.ตชด.๒๑(๒)  

ใช้อักษรย่อว่า " รอง ผกก.ตชด.๒๑ ( ๒)" รับผิดชอบควบคุม กำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทน ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑
ในงานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ, งานการข่าว, งานส่งกำลังบำรุง,งานการเงิน, ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด
กองกำกับการตำรวจตระวนชายแดนที่ ๒๑, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๑ และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๓

 

 

 

พันตำรวจโท จำลอง กำมะหยี่
รอง ผกก.ตชด.๒๑(๓)

ใช้อักษรย่อว่า " รอง ผกก.ตชด.๒๑ ( ๓ ) " รับผิดชอบควบคุม กำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทน ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑
ใน งานแผนงานและงบประมาณ, หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑,กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด, ศูนย์เทศโนโลยีสารสนเทศ,
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๕, และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๖

 

 

พันตำรวจโท วราวุธ พรมกอง
ครู(สบ ๓)
 

ใช้อักษรย่อว่า "ครู (สบ ๓) กก.ตชด.๒๑ นคร.(ที่ปรึกษา) "  รับผิดชอบ ทำหน้าที่ นายตำรวจนิเทศโครงการพระราชดำฯ ให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษา
รอง ผกก.ตชด.๒ ( ๒ ) งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน,งานบริการด้านการศึกษา โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ศูนย์ช่วยหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาภัย, ศูนย์ประชาสัมพันธ์, ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านที่ ๒๑,
งานวิทยุกระจายเสียงตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชัยภูมิรวมทั้งภารกิจอื่นๆ
ที่สนับสนุนให้เกิดความสมบูรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานโครงการ และงานในตำแหน่งเทียบเท่ารองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑
ปฏิบัติหน้าที่ในทุกด้าน เมื่อได้รับมอบหมายจากผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑

 

Share

งานแผนงานและงบประมาณ

งานส่งกำลังบำรุง

งานการเงิน

ฉก.ตชด.21

งานธุรการกำลังพล

นโยบายการปฏิบัติงาน ผบช.ตชด.ประจำปี 2563

ที่ตั้ง กก.ตชด.21

QR levitra online CODE WEB

ท่านสามารถสแกนบาร์โค้ด(QR propecia online CODE )
เข้าเว็บไซต์ กก.ตชด.21
ผ่านมือถือได้นะครับ

แผนผังเว็บไซต์(sitemap)

ตู้ ปณ.กก.ตชด.21

เพื่อรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร


โรงเรียน ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.21

ประกาศ รร.ตชด

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนศิษย์เก่า รร.ตชด
 2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนศิษย์เก่า รร.ตชด.2558
 3. ประกาศผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ ศิษย์เก่า รร.ตชด.2558
 4. ประกาศ วัน เวลา ตรวจร่างกาย
 5. ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่า รร.ตชด.ปี 2558
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนศิษย์เก่า รร.ตชด ประจำปี 2559
 7. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนศิษย์เก่า รร.ตชด.ประจำปี 2559
 8. ประกาศสอบสัมภาษณ์ ศิษย์เก่าประจำปี 2559
 9. การตรวจร่างกายศิษย์เก่า รร.ตชด.ประจำปี 2559
 10. ประกาศผลสอบศิษย์เก่า รร.ตชด.บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ 2559
 11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นคณุจ้างสอน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก 2560

 

ตราสัญลักษณ์60ปี ตชด.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ความหมายตราสัญลักษณ์60ปี ตชด.

หน่วยในสังกัด

เว็บลิ้งค์หน่วยในสังกัด

 

www.govesite.com/bpp214/index.php?p=1 (ร้อย ตชด.214)
ร้อย ตชด.215

ร้อย ตชด.216
ร้อย ตชด.217

ช่องทางการแจ้งข่าวสาร

ช่องทางการแจ้งข่าวสาร
หากพบ buy clomid online เบาะแส เกี่ยวกับการกระทำที่หมิ่นสถาบันฯ
แจ้ง buy priligy online กก.ตชด.21 74 หมู่ 20 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร buy kamagra online 044042038 ต่อ 2123
หรือ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
อาคาร B ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.10210
โทร 02-142-2555-60

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

ข่าวสอบราคาต่างๆและประกาศต่างๆ

 1. สอบราคาก่อสร้างบ้านพักครูห้องส้มชาย-หญิง
  และปรับปรุงห้องเรียนพร้อมระบบคอมพิวเตอร์
 2. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร
 3. ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
 4. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21
 5. ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลังพลาธิการ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21
 6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ระดับกองร้อย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214
 7. ประกาศรับสมัคร ครูจ้างสอน (ผดด.)ประจำ ร.ร ตชด.บ้านโคกแสลง ประจำปีงบประมาณ 2559
 8. ประกวดราคาเรือนแถวชั้นประทวน 2559    
 9. ประกาศ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๖

 

 

เข้าสู่ระบบ(สมาชิก)

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

Flag Counter

วิสัยทัศน์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Joomla Tutorials for Beginners