โครงสร้างหน่วยงานผู้บริหารอำนาจหน้าที่

 

  

พ.ต.อ.ปรัชญ์   สุนทรพิมล
ผกก.ตชด.21

 
รอง ผกก.ตชด.21(1)
รองผู้กำกับการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21(1)
รับผิดชอบควบคุม กำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทน  ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๒๑   ในงานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ,   งานส่งกำลังบำรุง,   งานการเงิน,หมวดขนส่ง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 211

 

 

พ.ต.ท.
รอง ผกก.ตชด.21(1)
รองผู้กำกับการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21(1)
รับผิดชอบควบคุม  กำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทน  ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชานแดนที่  ๒๑  ในงานหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑, งานการข่าว,  งานแผนงานและงบประมาณ, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 213, กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ,ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด 

 

 

 

 

 

 

พ.ต.ท.สำราญ  สุธรรม
รอง ผกก.ตชด.21(2)
รองผู้กำกับการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21(3)รับผิดชอบควบคุม กำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทน ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชานแดนที่ ๒๑ ในหน่วยสนับสนุนได้แก่ หมวดสื่อสาร หมวดพยาบาล หมวดรักษาความปลอดภัยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 211 งานกิจการพลเรือน, งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน,  งานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน,   ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาภัย,   ศูนย์ประชาสัมพันธ์,   ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านที่  ๒๑  (ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครราชสีมา, สุรินทร์, บุรีรัมย์ และชัยภูมิ),  งานบริการด้านการศึกษา, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, งานวิทยุกระจายเสียงตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชัยภูมิ  รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ที่สนับสนุนให้เกิดความสมบูรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานโครงการ   

 

 

 

 

Share

งานแผนงานและงบประมาณ

งานส่งกำลังบำรุง

งานการเงิน

ฉก.ตชด.21

งานธุรการกำลังพล

นโยบายการปฏิบัติงาน ผบช.ตชด.ประจำปี 2562

ที่ตั้ง กก.ตชด.21

QR levitra online CODE WEB

ท่านสามารถสแกนบาร์โค้ด(QR propecia online CODE )
เข้าเว็บไซต์ กก.ตชด.21
ผ่านมือถือได้นะครับ

แผนผังเว็บไซต์(sitemap)

ตู้ ปณ.กก.ตชด.21

เพื่อรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร


โรงเรียน ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.21

ประกาศ รร.ตชด

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนศิษย์เก่า รร.ตชด
 2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนศิษย์เก่า รร.ตชด.2558
 3. ประกาศผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ ศิษย์เก่า รร.ตชด.2558
 4. ประกาศ วัน เวลา ตรวจร่างกาย
 5. ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่า รร.ตชด.ปี 2558
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนศิษย์เก่า รร.ตชด ประจำปี 2559
 7. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนศิษย์เก่า รร.ตชด.ประจำปี 2559
 8. ประกาศสอบสัมภาษณ์ ศิษย์เก่าประจำปี 2559
 9. การตรวจร่างกายศิษย์เก่า รร.ตชด.ประจำปี 2559
 10. ประกาศผลสอบศิษย์เก่า รร.ตชด.บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ 2559
 11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นคณุจ้างสอน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก 2560

 

ตราสัญลักษณ์60ปี ตชด.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ความหมายตราสัญลักษณ์60ปี ตชด.

หน่วยในสังกัด

ช่องทางการแจ้งข่าวสาร

ช่องทางการแจ้งข่าวสาร
หากพบ buy clomid online เบาะแส เกี่ยวกับการกระทำที่หมิ่นสถาบันฯ
แจ้ง buy priligy online กก.ตชด.21 74 หมู่ 20 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร buy kamagra online 044042038 ต่อ 2123
หรือ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
อาคาร B ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.10210
โทร 02-142-2555-60

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

ข่าวสอบราคาต่างๆและประกาศต่างๆ

เข้าสู่ระบบ(สมาชิก)

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

Flag Counter

นโยบายบริหารราชการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

นโยบายบริหารราชการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Joomla Tutorials for Beginners