ประวัติหน่วย

 

ประวัติกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21

 

 

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย

(ฉบับที่ 6) ปีพุทธศักราช 2555 

เหตุผลในการจัดตั้ง(สถานการณ์)

เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ รับผิดชอบของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 3 (เดิม) นั้น ทั้งสถานการณ์ภายในประเทศและสถานการณ์ภายนอกประเทศ มีผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ กล่าวคือ สถานการณ์ภายในประเทศนั้น ถึงแม้ว่า ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จะมีการมอบตัวต่อทางรัฐบาล ก็ตามแต่มีบางส่วนที่ยังไม่ยอมมอบตัวและยังมีการเคลื่อนไหวในลักษณะปิดลับอย่างต่อเนื่อง รอคอยเวลาและเงื่อนไขเพื่อพลิกสถานการปฏิวัติต่อไป สำหรับส่วนที่ออกมามอบตัวนั้น ยังยึดหลักว่า " หนึ่งมอบ สองไม่ " ซึ่งหมายถึง มอบตัวแต่ไม่มอบใจไม่มอบอาวุธสำหรับสถานการณ์ภายนอกประเทศนั้น โดยเฉพาะสถานการณ์การสู้รบในกัมพูชา ระหว่างเขมร 3 ฝ่าย กับฝายเวียดนาม/เฮงสัมริน ซึ่งมีโซเวียตรัสเซียให้การสนับสนุน ซึ่งการสู้รบนั้นในบางครั้งได้มีการรุกล้ำอธิปไตยทางดินแดนของไทย ทำให้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดน

ได้รับความเสียหายใน 

บางส่วนจากสถานการณ์ การสู้รบดังกล่าว ทำให้เกิดมีการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ของชาวกัมพูชา ตลอดจนมีการลักลอบค้าสินค้าหลบหนีภาษี และ

อาวุธสงครามอยู่บ่อยครั้งพื้นที่รับผิดชอบและที่ตั้ง

พื้นที่รับผิดชอบโดยทั่วไป 

1. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ในส่วนของ อำเภอสังขะ อำเภอบัวเชด อำเภอศีขรภูมิ อำเภอศรีณรงค์ อำเภอโนนนารายณ์, clomid online อำเภอสำโรงทาบ อำเภอรัตนบุรี อำเภอลำดวน 

2. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 215 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งจังหวัด และพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอโนนดินแดง อำเภอละหารทราย อำเภอหนองหงส์ อำเภอชำนิ
อำเภอลำปลายมาศ
อำเภอหนองกี่ อำเภอปะคำ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

3. priligy online กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 216 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนของ อำเภอประโคนชัย อำเภอบ้านกรวด อำเภอ อำเภอกระสัง อำเภอสตึก อำเภอพุทไธสง   อำเภอนาโพธิ์ อำเภอบ้านด่าน อำเภอพลับพลาชัย
อำเภอห้วยราช อำเภอคูเมือง และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
 

4. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 217 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ในส่วนของอำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอปราสาท อำเภอกาบเชิง อำเภอจอมพระ อำเภอท่าตูม อำเภอชุพลบุรี อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอสนม และกิ่งอำเภอพนมดงรัก

 

 

 

______________________________


 

 

 

 

 

 

 

Share

งานแผนงานและงบประมาณ

งานส่งกำลังบำรุง

งานการเงิน

ฉก.ตชด.21

งานธุรการกำลังพล

นโยบายการปฏิบัติงาน ผบช.ตชด.ประจำปี 2563

ที่ตั้ง กก.ตชด.21

QR CODE WEB

ท่านสามารถสแกนบาร์โค้ด(QR buy clomid online CODE )
เข้าเว็บไซต์ กก.ตชด.21
ผ่านมือถือได้นะครับ

แผนผังเว็บไซต์(sitemap)

ตู้ ปณ.กก.ตชด.21

เพื่อรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร


โรงเรียน buy propecia ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.21

ประกาศ รร.ตชด

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนศิษย์เก่า รร.ตชด
 2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนศิษย์เก่า รร.ตชด.2558
 3. ประกาศผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ ศิษย์เก่า รร.ตชด.2558
 4. ประกาศ วัน เวลา ตรวจร่างกาย
 5. ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่า รร.ตชด.ปี 2558
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนศิษย์เก่า รร.ตชด ประจำปี 2559
 7. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนศิษย์เก่า รร.ตชด.ประจำปี 2559
 8. ประกาศสอบสัมภาษณ์ ศิษย์เก่าประจำปี 2559
 9. การตรวจร่างกายศิษย์เก่า รร.ตชด.ประจำปี 2559
 10. ประกาศผลสอบศิษย์เก่า รร.ตชด.บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ 2559
 11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นคณุจ้างสอน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก 2560

 

ตราสัญลักษณ์60ปี ตชด.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ความหมายตราสัญลักษณ์60ปี ตชด.

หน่วยในสังกัด

เว็บลิ้งค์หน่วยในสังกัด

 

www.govesite.com/bpp214/index.php?p=1 (ร้อย ตชด.214)
ร้อย ตชด.215

ร้อย ตชด.216
ร้อย ตชด.217

ช่องทางการแจ้งข่าวสาร

ช่องทางการแจ้งข่าวสาร
หากพบ เบาะแส เกี่ยวกับการกระทำที่หมิ่นสถาบันฯ
แจ้ง buy levitra online กก.ตชด.21 74 หมู่ 20 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร 044042038 ต่อ 2123
หรือ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
อาคาร kamagra online B ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.10210
โทร 02-142-2555-60

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

ข่าวสอบราคาต่างๆและประกาศต่างๆ

 1. สอบราคาก่อสร้างบ้านพักครูห้องส้มชาย-หญิง
  และปรับปรุงห้องเรียนพร้อมระบบคอมพิวเตอร์
 2. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร
 3. ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
 4. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21
 5. ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลังพลาธิการ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21
 6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ระดับกองร้อย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214
 7. ประกาศรับสมัคร ครูจ้างสอน (ผดด.)ประจำ ร.ร ตชด.บ้านโคกแสลง ประจำปีงบประมาณ 2559
 8. ประกวดราคาเรือนแถวชั้นประทวน 2559    
 9. ประกาศ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๖

 

 

เข้าสู่ระบบ(สมาชิก)

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

Flag Counter

วิสัยทัศน์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Joomla Tutorials for Beginners